PJ. Troelstraschool Amsterdam – Bindel

Gekoppeld door een tweelaagse aula

Het gebouw voor de Pieter Jelles Troelstra school bestaat uit twee beuken met daarin vooral onderwijsruimten. Ze worden, net als in de voormalige H-school gekoppeld door een tweelaagse aula met daaromheen alle multifunctionele ruimten (speellokaal, beeldende vorming en muziek) en een verbinding met de gymzaal.

Meer weten over Bindel?

Wilt u meer over ons weten? Een afspraak inplannen of eens persoonlijk kennismaken?